Den negative cyklus

Når følelser er stedfortrædere

Når jeg arbejder med par i den emotionsfokuserede parterapi, arbejder jeg på at kortlægge parrets negative cyklus.

De forsvarsprægede følelser

Når tingene strammer til i vores parrelation, og de svære situationer opstår, sker der meget ofte en kæde af negative hændelser og interaktionsmønstre mellem parret, hvor det er vores forsvarsprægede følelser, som kommer i spil.

Det kan være følelser som:

 • Frustration
 • Vrede
 • Afmagt
 • Tristhed
 • Irritation

Go-to følelsen

Vores forsvarsprægede reaktioner – eller go-to følelsen som én af mine klienter har valgt at kalde den – bruger vi for at passe på os selv og er stedfortrædere for dybere, sårbare følelser, som vi ikke har gode erfaringer med at mærke eller være i. Det kan være:

 • Ikke at blive set og anerkendt for den jeg er
 • En utilstrækkelighedsfølelse – at jeg ikke gør det godt nok
 • At blive valgt fra, overset og afvist
 • Frygten for at være alene og hjælpeløs
 • Magtesløshed
 • En uretfærdighedsfølelse
 • Skyld og skam
 • Frygt.

Det handler grundlæggende om, at vi har brug for at føle os trygge i vores  kærlighedsrelation. Vi skal mærke, at der ikke er usikkerhed, en følelsesmæssig tvivl og utilgængelighed, når vi rækker ud efter kontakt. Oplever vi det modsatte, føler vi os alene og hjælpeløse og følelsen af tryghed bringes i fare.

Den negative cyklus

Når de sårbare følelser er skiftet ud med de forsvarsprægede følelser, oplever par det negative mønster udfolder sig. Det sker i deres kommunikation og kropsprog, hvor den ene trækker sig og lukker i for den følelsesmæssige kontakt.

I parterapien arbejder vi på at afdække, hvad der ligger under de forsvarsprægede følelser for at give plads og anerkendelse til vores sårbarhed, som vi ofte har svært ved at dele – også med vores partner.

Jeg er uddannet emotionsfokuseret parterapeut fra EFT-Instituttet