Parterapi i København og Nordsjælland

Jeg tilbyder akut parterapi i København og Nordsjælland.

Der kan være mange årsager til søge parterapi. Mange par henvender sig, fordi de oplever at de i visse situationer er kørt fast og ikke kan nå hinanden.

Parterapi er for jer, der ønsker at styrke og udvikle jeres parforhold, og når I kommer i parterapi hos mig, vil fokus være på jeres relation og det mønster, der udspiller sig imellem jer.

Når et par søger hjælp til sit parforhold, står man i en sårbar situation. Beslutningen om parterapi kan både være akut og eller have været på vej længe.

Obs: Træningsklienter søges. Parterapi til reducerede pris, da jeg er under uddannelse.

Læs mere

Få akut tid

Jeg tilbyder akut parterapi i København og Nordsjælland, fordi det er meget uhensigtsmæssigt at skulle vente, når der er et akut behov for parterapi.

Måske er der sket en konkret episode, der har rystet jeres forhold. Måske har I bare brug for at tale om, hvordan I er sammen i hverdagen.

På den lidt længere bane er målet med parterapi, at man lærer at forstå både sig selv og sin partner bedre og får mod og lyst til at skabe ændringer i samspillet med hinanden og nye måder at møde hinanden på.

Parterapi som hjertestarter

Dårlig kommunikation i parforholdet er en af de hyppigste udfordringer. Og  ofte er den en grundlæggende og medvirkende årsag til mange af de andre problemer, der opstår.

Det skyldes, at hvis man ikke er i stand til at tale på en god måde til hinanden, så opstår der nemt misforståelser og konflikter.

På samme måde kommer der afstand i relationen, hvis man ikke er i stand til at lytte ordentligt til, hvad den anden udtrykker.

Derfor er den gode kommunikation så vigtig og omdrejningspunktet i terapiforløb. Særligt i de situationer, hvor den dårlige kommunikation virker som en uoverskueligt udfordring.

I parterapi skaber vi et rum, hvor vi har lejlighed til at tale om det, der er svært. Vi skaber et rum, hvor vi kan udtrykke vores behov og frustrationer og samtidig mærke, at vores partner.

Den sårbare relation

Vi bærer alle forskellige livs- og overlevelsesstrategier med os ind i alle livets forhold. Ikke mindst i vores parforhold som er vores vigtigste og mest sårbare relation.

Nogle par søger terapi som en form for parforholds-eftersyn, mens andre søger parterapi, når alle andre muligheder er brugt op.

Ofte skal der terapisamtaler til for at sætte positive forandringer i gang hos jer.

Eskil Holten

Temaer

Der kan være mange grunde til at starte i parterapi. Måske oplever I begge afvisninger, bebrejdelser og manglende nærvær, som giver frustration og konflikter, hvor vi efterlade hinanden ensomme og efterladte i vores parforhold og hvor den vigtige intimitet i forholdet er forsvundet.

Det kan også være et behov for at sætte tydeligere ord på nogle usagte behov i parforholdet, så I kan mærke, hvor I har hinanden i relationen.

Andre gange kan det være livets barske grundvilkår, der kan være vanskelige at komme overens med.

 • Oplever at I er kørt fast i bebrejdelser og anklager mod hinanden
 • Følelsen af at I lever to forskellige liv og er vokset fra hinanden. Hvor I ikke længere taler sammen om, hvordan I har det inderst inde
 • Følelse af ensomhed i jeres parforhold
 • Uklarhed eller usagte emner omkring behov og ønsker, som giver utryghed i forholdet
 • For meget praktik. Hvor jeres samtaler mest handler om at få hverdagen til at køre. For eksempel omkring børnene eller hjemmet
 • Tvivl om parforholdet er det rigtige for den ene af jer og der er overvejelser omkring skilsmisse
 • Tidspres. For travl hverdag med arbejde og andre gøremål som ikke giver plads til nærvær og tid til hinanden
 • Svært at tale sammen, fordi der er dårlig kommunikation i hverdagen, hvor samtalerne ofte er negative og ender i uvenskab og skænderier mellem jer
 • Manglende tillid i forholdet, f.eks. på grund af utroskab eller jalousi
 • Sammenbragte familier, der får konflikter omkring for eksempel dine, mine og vores børn

Andre temaer

 • Manglende sexlyst og behov for intimitet
 • Forskellige værdier og drømme om fremtiden
 • Gnisten i forholdet er væk
 • Mænd, der trækker sig i parforholdet, fordi de har behov for at beskytte sig selv på grund af følelsen af utilstrækkelighed. Eksempelvis på grund af opslidende diskussioner
 • I taler ikke længere sammen om, hvad I tænker og føler for at undgå eventuelle konflikter med hinanden eller såre den anden

Værktøjer

I et forløb hos mig i parterapi vil I få:

 • Konkrete værktøjer til, hvordan I løser og styrker kommunikationen med hinanden, så I ikke ender i de samme situationer med negativitet og uvenskab.
 • Metoder til at få genskabt empatien og den følelsesmæssige kontakt mellem jer.
 • Redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen

Metode

I mit arbejde med individuel psykoterapi tager jeg udgangspunkt i den oplevelsesorienterede og klientcentrerede psykoterapi, den emotionsfokuserede terapi (EFT) og den neuroaffektive psykoterapi.

Alt sammen med udgangspunkt i et eksistentielt og humanistisk menneskesyn.

Når parterapeuten er en mand

I parterapi er I to, der skal afsted. Nogen gange kan det være et relevant valg, at jeres parterapeut er en mand. Læs mere

Mænd kan have behov for at trække sig i parforholdet, fordi de føler at de kommer til kort i de evindelige konflikter og diskussioner. Oftest er det et behov for at beskytte dem og ikke nødvendigvis fordi de ikke gerne vil den anden, men måske på nogle andre præmisser. Og det kan nemt misforstås.

Uddannelse

2018: Psykoterapeut (stud.) på Psykoterapeutisk Institut.

2021: Parterapeut (stud.) på EFT-Instituttet.