Personlige grænser i parforholdet

Personlige grænser parforhold

Vi har alle brug for at mærke, at vores grænser bliver respekteret. Men nogen gange bliver vores grænser alligevel udfordret, fordi de ikke bliver anerkendt af vores partner.

Andre gange kan det være noget i os selv, som har vanskeligt ved at validere vores egne behov for grænser.

Vi er ikke alle lige gode til at sætte grænser. Men vi har alle vores personlige grænser, også selvom vi ikke rigtig har lært, hvad en grænse er for os, og at det er ok, at vi har en grænse, uden at vi skal føle os egoistiske eller besværlige.

For hvad er alternativet, hvis vi ikke sætter en personlig grænse op, når der er behov for det?

Vi vil opleve at andre overskrider vores grænser. Enten fordi de ikke er tydelige for vores partner, eller fordi vi ikke giver vores grænser den fornødne betydning.

For hvis dine grænser ikke vigtige for dig, hvorfor skal de så være vigtige for mig?

Vi takler vores grænser forskelligt, og vi har forskellige grænser. Nogle bliver indelukket, når de mærker deres grænser er overskredet. Andre er meget tydelige omkring, når nogle træder ind over deres grænser.

Det er en rigtig god øvelse at være opmærksom på, hvordan du reagerer, når du mærker, at din partner går over dine grænser.

  • Føler du dig forkert og fastlåst?
  • Har du en ubestemmelig følelse, som du ikke rigtig kan forklare?
  • Angriber du din partner og beskylder vedkommende for alt muligt dårligt.?
  • Banker du i bordet eller går du en tur?
  • Kan du mærke din puls stige?
  • Eller du sidder du med en knude i maven?
  • Bliver du vred og smækker med døren?
  • Føler du dig holdt nede, i afmagt og uretfærdig behandlet?

Brug for plads og anerkendelse

Vi har alle brug for at mærke, at vi bliver respekteret og anerkendt for den vi er, og det vi kommer med.

Og vi skal alle passe på vores grænser. Det gælder også i parforholdet. Mange af de konflikter og den miskommunikation, jeg oplever i hos par handler om den personlige grænsesætning eller mangel på samme.

Nogle kan opleve, at de nærmest ikke tør sætte grænser eller kan anderkende et behov hos dem selv for at sætte sin personlige grænse.

Hvis vores grænser overskrides, mister vi langsomt respekten for os selv, og derfor er det vigtigt, at vi ikke alene er gode til at vide, hvornår andre træder over vores grænser. Vi skal samtidig formå at reagere hensigtmæssigt og i overensstemmelse med det, der sker, når vi oplever vores grænser bliver overskredet.

Når grænser overskrides

Men overskridelser af grænser kan også ske mere subtilt, hvor det kan være ret vanskeligt at gennemskue.

Et meget godt eksempel er, hvis vores partner siger, hvordan vi burde tænke eller opleve noget i en given situation.

Når vi gør det, bevæger vi os over på den andens banehalvdel og prøver at ændre og kontrollere den andens opfattelse af tingene. Og samtidig diskvalificeres den andens opfattelse. Den var jo forkert.

Et andet eksempel er, når vores partnere siger, hvad vi føler og tænker eller gør sig kloge på vores bevæggrunde. For hvordan skulle vores partner vide bedre end os selv, og vores motivationer for det vi gør?

Når grænserne trækkes for hårdt op

Parterapi grænser

Vi kan også sætte grænser alt for hårdt, og det der måske bare var nogle grænser kan blive til trusler, betingelser og ultimatummer, som ikke biddrager med noget i en parrelation.

Vi murer os inde bag krav, my way or the highway. Det er ødelæggende for et parforhold, for vi møder ikke vores partner. Og vi er ikke åben for, hvad livet kan bringe os.

I stedet spærrer vi inde og lukke livet ude.

Læs mere: Parterapi: Hjælp til at blive sammen

parterapi København