Psykoterapeut i København

Der kan være mange forskellige årsager til at kontakte en psykoterapeut i København.

Men fælles for alle er, at der er et ønske om forandring af en aktuel livssituation.

Når du går i terapi hos mig, så undersøger vi sammen, hvad karakteren af dine problemstillinger er. Jeg er grundig og tålmodig i mit arbejde og interesseret i lige netop din livsituation.

Nogle af mine klienter kommer med en konkret problemstilling, mens andre søger hjælp til større eller mindre eksistentielle dilemmaer.

Et terapeutisk forløb kan derfor være meget forskelligt alt efter hvilken problemstilling, som fylder hos den klient, der træder ind ad døren.

Samtaleterapi er til klienter, som står med almindelige og helt naturlige psykologiske problemstillinger. Som de ønsker støtte og hjælp til at komme ud af.

Hvordan fungerer individuel terapi?

Jeg hjælper dig til afklaring og selvindsigt, så det bliver muligt for dig at se hvilke mønstre, som fastholder dig i uønskede situationer og fastlåste roller.

Vi indkredser de dynamikker, der ligger bag de mønstre, der står i vejen for dig. Og samtidig finder vi frem til dine potentialer og indre kvaliteter.

Når livet er svært eller føles trist og meningsløst, er tillid og tryghed i den terapeutiske relationen en afgørende faktor.

Jeg tager altid udgangspunkt i dine ressourcer, og hvad der føles rigtigt for dig. Så  bliver du bedre i stand til at hjælpe dig selv videre i en meningsfuld retning.

Vores måde at være i verden på, måden hvorpå vi danner relationer, har ofte rod i tidligere oplevelser.

Når vi undersøger, hvorfor vi reagerer og handler, som vi gør, giver vi os selv mulighed for at ændre på vaner og reaktionsmønstre. Det gør os bedre i stand til at skabe forandring i livet.

Psykoterapeut i kbh til reduceret pris

Jeg er igang med afslutningen af min uddannelse som psykoterapeut og tilbyder i den forbindelse individuel samtaleterapi til reduceret pris i København.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal starte i individuel terapi hos mig, eller har du spørgsmål til mig eller processen, er du meget velkommen til at kontakt mig.

Der er altid mulighed for en kort uforpligtende forsamtale, hvis det kan hjælpe dig.

Mænd og sårbarhed

Det kræver ærlighed og mod at vise sin sårbarhed frem.

Men når vi møder sårbarheden hos andre, så overvældes vi ofte. Ikke af deres svaghed men af deres styrke.

I mit arbejde oplever jeg et skifte særligt hos mænd, som ikke ser sårbarhed og kriser som et svaghedstegn, men som en styrke.

Mænd er blevet bedre til at tale om de svære ting og vil ikke længere bare være spærret inde i de traditionelle og omklamrende kønsstereotyper.

Ligesom kvinder har mænd brug for at være dem, de mærker, de er. Mænd ønsker også at bryde fri.

Vi ser store mandlige forbilleder viser deres sårbarhed frem, og som finder fornyet styrke i krisen.

Læs mere: Individuel psykoterapi

Psykoterapi

Jeg bruger mig selv meget i terapirummet. At være i øjenhøjde med klienten, skabe en god og kontaktfuld relation og bringe min egen person i spil på en hensigtsmæssig måde.

Det er altsammen vigtigt.

Jeg har desuden god erfaring med, at det kan være formålstjenligt for klienten at blive introduceret til metoder og værktøjer, der kan bruges til at bearbejde og forstå de vanskelige følelser og kriser, klienten sidder med.