Psykoterapi i København

Jeg tilbyder psykoterapi centralt i København.

Jeg bruger mig selv meget i terapirummet. At være i øjenhøjde med klienten, skabe en god og kontaktfuld relation og bringe min egen person i spil på en hensigtsmæssig måde. Det er altsammen vigtigt.

Jeg har desuden god erfaring med, at det kan være formålstjenligt for klienten at blive introduceret til metoder og værktøjer, der kan bruges til at bearbejde og forstå de vanskelige følelser og kriser, klienten sidder med.

I den terapeutiske samtale får du et rum, hvor du vil blive mødt med empati og anerkendelse, så du kan få større indsigt i dig selv og et trygt rum til at undersøge dine udfordringer.

Jeg giver dig et skarpt blik på dine udfordringer og et kærligt skub videre i dit personlige liv, dit parforhold eller dit familie- eller arbejdsliv.

Psykoterapi til reduceret pris

Jeg er igang med afslutningen af min uddannelse til psykoterapeut og tilbyder i den forbindelse psykoterapi til reduceret pris.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal starte i terapi hos mig, eller har du spørgsmål til mig eller processen, er du meget velkommen til at kontakt mig.

Og der er altid mulighed for en kort uforpligtende forsamtale, hvis det kan hjælpe dig.

Parterapi i København

Online terapi

Jeg tilbyder også online psykoterapi. Det kan være et relevant valg, hvis man bor langt væk fra min terapipraksis eller måske er du bedre tilpas med at kunne sidde derhjemme i dine egne omgivelser.

Altsammen er gode grunde til at vælge online terapi. Jeg har gode erfaringer med online psykoterapi.

Jeg bruger en GDPR-sikret platform. Booker du en tid til online terapi, har jeg et par enkelte retningslinjer til, hvordan vi sikrer en god samtale for dig.

Bl.a. anbefaler jeg ikke brug af mobiltelefoner. Og så er det afgørende, at du sidder i et uforstyrret rum.

Jeg sender GDPR-sikret link til dig forud for vores samtale.

Hvorfor gå i psykoterapi?

Der kan være mange grunde til at starte i terapi.

Måske oplever man at have det svært i sine relationer.

Det kan være udfordringer med sit selvværd, sin identitet, at man oplever at hænge fast i de samme gamle følelser og tankemønstre eller måden, man knytter sig til andre på.

Andre gange kan det være livets barske grundvilkår, der kan være vanskelige at komme overens med.

Et andet tema, jeg ofte oplever i terapien, er oplevelsen af ikke at kunne få enderne til at mødes.

Hvor man føler sig splittet og ikke rigtig synes at være i stand til at forene de forskellige sider af tilværelsen, som betyder noget for én. 

Det kan være i forhold til sit arbejde, den måde man har indrettet sig i livet eller over for sin partner.

Det kan være følelsen af ikke at være på den rigtige hylde. Hvor det er en ubalance, man kan mærke, man på reagere på.

Temaer

Jeg arbejder med helt almindelige og naturlige psykologiske problemer:

 • Et behov for en fortrolig samtalepartner om svære emner
 • vanskeligheder ved at træffe valg og beslutninger, som kan få betydning videre frem i livet
 • kedsomhed i livet. Måske fordi man har mistet kontakten til det, som gav betydning og mening
 • skyhed og generthed
 • præstationsangst som støder sammen med dine ambitioner
 • tanker om at afslutte skilsmisse eller kærlighedsforhold
 • stress
 • afhængighed
 • vanskeligheder på arbejdspladsen
 • glædesløshed
 • undren over sine egne reaktioner, fx vrede
 • du har været offer for vold eller trusler om vold
 • utilfredshed med tilværelsen og mangel på livsenergi
 • pludseligt opståede ydre begivenheder, som giver dig smerte og uro
 • der er dukket smertefulde oplevelser op fra fortiden
 • sorg

Stress, skilsmisse og fyring

“Kan virkelig anbefale Eskil Holten som din psykoterapeut. Da jeg kontaktede ham, stod jeg midt i et sammenbrud og var sygemeldt og med et ødelagt ægteskab bag mig.

Eskil gav mig en rigtig god støtte i en svær tid. Han er meget nærværende, og jeg oplevede, at jeg fik orden på noget af det kaos af tanker og følelser, som fløj igennem mig.

Jeg fik senere en fyreseddel. Jeg kan kun være taknemmelig over, at jeg på det tidspunkt allerede var i et forløb hos Eskil.

Selvom jeg ikke synes, mine sidste syv måneder har været sjove, så føler jeg ikke længere jeg er kastet ned i et sort hul. Faktisk synes jeg, jeg har besteget mit første store bjerg med mit nye arbejde tilbage i juni.

Undervejs har Eskil hjulpet mig i en omstillingsproces, hvor jeg følte jeg blev støttet.” 

“Terapiforløbet har givet mig refleksioner, nye perspektiver på min situation og konkrete værktøjer at arbejde med”

Et frirum

“Mine samtaler med Eskil Holten har været mit eget fristed, hvor jeg følt mig utrolig tryg og meget velkommen.

Han dømmer mig ikke men ser mig som den person, jeg er, og det er meget befriende for mig, for jeg synes altid, at jeg har skulle lægge beslag på noget.

“Nogen gange græder jeg hos Eskil. Andre gange griner vi sammen.

Det føles rigtig trygt, og det er nok også derfor, jeg oplever det som et fristed.”

Det er så befriende at sidde overfor en professionel person, som ikke har holdninger til de lidt hemmelige sider af mig.

Jeg har tidligere gået til flere psykologer, men har ikke prøvet en så nærværende og kompetent kontakt.

Jeg er blevet meget mindre kritisk overfor mig selv. Måske fordi jeg ikke føler mig så forkert mere.”

Min faglige tilgang

I mit arbejde med psykoterapi tager jeg udgangspunkt i den oplevelsesorienterede og klientcentrerede psykoterapi, den emotionsfokuserede terapi (EFT) og den neuroaffektive psykoterapi med stor vægt på den empatiske kommunikation og nærvær.

Alt sammen med udgangspunkt i et eksistentielt og humanistisk menneskesyn.

Om EFT:

EFT (Emotion Focused Theraphy) har blik for vores emotioner og deres funktioner. EFT ser dem som et indre kompas der gør, at vi kan handle og interagere med omverden i overensstemmelse med, hvordan vi oplever den.

Vores følelser fortæller os, hvordan vi skal forholde os til verden. Om noget er svært, farligt eller godt.

Men nogen gange kan der komme kludder i det navigationssystem, og vi mærker en uoverensstemmelse mellem den måde, vi reagerer og interagerer med verden på og så vores egen opfattelse os selv på og de følelser, der presser sig på.

Den emotionsfokuserede terapi har rødder i den fænomenologiske tilgang og læner sig op af nyere evidensbaseret hjerneforskning, fra bl.a. den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Om neuroaffektiv psykoterapi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en forståelsesramme, der beskriver hvordan vi udvikler vores personlighed, følelser og sociale ageren i vores interaktioner med andre mennesker.

I den neuroaffektive psykoterapi arbejder jeg kropsligt, da kroppen rummer mange svar og ofte udtrykker stærkere klarhed over vores følelser og vores behov.

Derfor er det så vigtigt at have kroppen med, når vi skal træffe valg i vores liv.

Fra bloggen: Sådan arbejder jeg med individuel terapi

Parterapeut i københavn

Når du går i terapi hos mig, så undersøger vi sammen, hvad karakteren af dine problemstillinger er. Jeg er grundig og tålmodig i mit arbejde og interesseret i lige netop din livsituation.

Nogle af mine klienter kommer med en konkret problemstilling, mens andre søger hjælp til større eller mindre eksistentielle dilemmaer.