Vandreture

Jeg arrangerer løbende vandreture og vandreretreats, bl.a. i samarbejde med foreningen Esrum-Tisvildevejen. Ofte med udgangspunkt i de dybe skove i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Du finder vandreturene her på hjemmesiden eller hos Esrum-Tisvildevejen. Temaet for vandreturene kan skifte alt efter årstid og min egen nysgerrighed. Jeg tager også imod forespørgsler.

Jeg er uddannet i naturterapi fra Vinatur og har over en årrække arbejdet med sundhedsfremme og mindfulness i naturen gennem facilitering af naturbaserede mandegrupper og stresscoaching i Hovedstadsregionen og Aarhus.

Læs mere om mig

Meditation vandring

Foto Marianne Lomholdt

Meditation og stillevandring

Mine ture starter med en indledende meditationsøvelse, som hjælper os hen imod en åben og modtagelig opmærksomhed, som vi kan bringe med ud på vandreturen. 

Vi sænker vi tempoet på stillevandringen og giver plads til at mærke efter, hvad der sker i os selv, når vi bevæger os ud i det varierede skovlandskab.

Spontan opmærksomhed vandreture

Foto: Marianne Lomholdt

Som gruppe bliver vandreturen også en fælles rolig bearbejdning af det, vi møder.

Stillevandring Tisvilde Hegn

Vandretur i Tisvilde Hegn.

Mørkevandringer

Jeg arrangerer også mørkevandringer. Det er en helt anden oplevelse at gå i skoven om natten. Vores syn er sat ud af kraft, og derfor er det vores andre sanser, der nu får plads. Vi lægger mærke, til hvordan skovbunden mærkes under vores støvler, og lydene i skoven er også anderledes.

Vi holder et break, når vi kommer ud til havet og laver bål med den mørke skov bag os.

Mørkevandring

Mørkevandring i Asserbo Plantage.

Udsyn og overskud

Udsigtspunkter bringer nye perspektiver og fornyet overblik og overskuelighed. Forhindringer, der det ene øjeblik står i vejen og virker vigtige og betydningsfulde, kan pludselig fylde meget lidt, og i stedet ser vi nye veje og retninger. Det skaber ro og overskud og plads til nye muligheder.

Udsigte Tibirke Bakker

Nye perspektiver giver ro.

Forbundne kar

Skovlandskabet er en vej til at genforbinde os med naturen og lægge vores travle hverdag til side. Det kan være svært, for vi føler os meget forbundne med en masse ting omkring os: Mobiler, abonnementer, biler, digitale platforme, arbejde, osv.

Vi kan glemme, at det, vi allermest er forbundet med, er naturen. Vi er som forbundne kar. Det er befriende at blive påmindet og sætter andre ting i perspektiv.

Forbindelse

Vi er tæt forbundet med naturen.