Eksistentiel livskrise

Alle mennesker rammes af en eksistentiel livskrise på et tidspunkt i deres liv.

Man føler sig retningsløs og fortabt i tilværelsen, når man ikke har nogle reaktionsmåder at takle den livssituation, man måske pludseligt er sat i.

Hvad er en eksistentiel krise?

Eksistentiel krise er uløseligt forbundet med tilværelsens til tider barske grundvilkår og livets uundgåelige op- og nedture.

Man befinder sig i en livskrise, når man kommer i en situation, hvor vores tidligere indlærte reaktionsmønstre og livsstrategier føles utilstrækkelige.

Fælles for mange mennesker er, at de nye ændringer opleves som et svigt. Vi føler os svigtet af det, vi engang satte vores lid til, og det vi byggede vores liv op omkring.

Det kan nogen gange være en abstrakt følelse, som vi selv har svært ved at forstå. Og vi har svært ved at finde ud af, hvad vi skal stille op. Følelsen opleves ofte som irrationel og bliver svær at takle. Særligt når vores omgivelser ikke forstår, hvorfor vi oplever tingene, på den måde vi gør.

Midtvejskrise hos mænd

Mange af de mænd, jeg møder i de mandegrupper, jeg har haft æren af at facilitere, har været ramt af en eksistentiel livskrise.

De har tit en oplevelse af, at det liv de havde fået sat på skinner ganske uventet ryger af sporet.

Der kan være store uventede omvæltninger, som får meget voldsom virkning på os, og som gør vi mister troen på os selv, familie- og arbejdslivet eller samfundet.

En midtvejskrise kan slå benene væk under os.

Andre årsager kan være:

  • Dødsfald
  • Sygdom og alvorlig stress
  • Degradering og fyring
  • At stifte familie
  • Økonomiske problemer
  • Skilsmisse

Læs mere om psykoterapi København 

Fanget på midtvejen

De fleste, både mænd og kvinder, oplever at stå i en midtvejskrise.

Nogle får midtvejskrisen, når de er 40 år. Andre når de er 60. Og nogle oplever midtvejskriser flere gange i løbet af deres liv.

Men på mange måder er det egentlig fejlagtigt at kalde det en “midtvejskrise”.

For de såkaldte midtvejskriser er også tidspunkter vi vores liv, hvor vi får ny klarhed og som giver os appetit på at genfinde os selv og måske tage vores arbejds- og kærlighedsliv eller gamle roller op til revision.

Og måske tage nye muligheder med ind i livet.

Livskriser kan noget

Vi gør uundgåeligt status, når vi står i en midtvejskrise. Vi kigger i stjerner eller tager en test for at se, om vi skal skilles.

Vi spørger os selv, hvor vigtigt det egentlig har været med de ting, vi har aspireret efter.

Eller måske kan vi ikke længere mærke den motivation, som tidligere har drevet os frem i f.eks. vores arbejdsliv.

Midtvejskrisen kan vise sig at være en mulighed, hvor vi kan give slip på noget af det, som vi af forskellige grunde har båret på igennem vores liv. Som vi tidligere har troet var vigtigt.

Det kan være en mulighed for at genfinde os selv og måske skabe nye muligheder i livet, som passer bedre til det sted, vi nu er. Vi er ikke de samme, når vi er 60 som da vi var 30 år.

Når vi ser på vores liv med friske øjne, så opstår der tit nye muligheder. En midtvejskrise kan være en god øjenåbner.

Er der et liv efter 45?

Svaret må være et rungede ja. Særligt efter en midtvejskrise, som åbner op for nye ting. Nogen beskriver deres midtvejskrise som en genfødsel.

Og selvom midtvejskrisen kan føles som en overvældende tomhedsfølelse, der er svær at stå i. Men kommer vi igennem krisen, så er det samtidig en mulig ny start og måske begyndelsen på et eventyr.

Læs mere: Individuel psykoterapi

Jeg bruger mig selv meget i terapirummet. At være i øjenhøjde med klienten, skabe en god og kontaktfuld relation og bringe min egen person i spil på en hensigtsmæssig måde.

Det er altsammen vigtigt.

Jeg har desuden god erfaring med, at det kan være formålstjenligt for klienten at blive introduceret til metoder og værktøjer, der kan bruges til at bearbejde og forstå de vanskelige følelser og kriser, klienten sidder med.

Læs mere om psykoterapi København