Parterapi København

Parterapi er en god løsning for par, der sidder fast i konfliktmønstre eller ønsker at udvikle og styrke deres parforhold.

I mange parforhold kan det være svært at tale ærligt og åbent om vores frustrationer og skuffelser over hinanden. Samtidig udskyder mange desværre beslutningen om at opsøge hjælp for længe.

I stedet lever vi med undertrykte følelser i årevis og med “elefanten i rummet”, indtil en af parterne i modløshed en dag foreslår parterapi.

Det er ærgerligt, at vi ofte venter så længe. Parforholdet fortjener bedre og risikerer at lide unødig skade.

Intensivt emotionsfokuseret parforløb

Jeg er uddannet parterapeut og tilbyder forløb, som styrker jeres forhold og kommunikation. Mange par oplever positive forandringer allerede efter få gange.

Som terapeut har jeg den grundantagelse, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed, hvor vi oplever, at vi kan finde tryghed og nærhed i vores kærlighedsrelation og blive respekteret og anerkendt, for den vi er.

I den emotionsfokuserede parterapi, som jeg arbejder med, ligger opmærksomheden på følelserne – at få jer forbundet følelsesmæssigt og styrke jeres relation til hinanden.

Bag vores bebrejdelser og kritik ligger ofte i stedet en længsel efter et trygt parforhold baseret på kærlighed og nærvær.

Tryghed gør os frie og mere selvstændige og gør os samtidig til en stærkere og mere kærlig støtte for vores partner.

Jeg ved, de fleste par kan få brug for støtte, når de sidder fast i negative mønstre, og terapien kan være en hjælp, når par bliver ramt af håbløshed, konflikt og ensomhed i parforholdet.

En mandlig parterapeut

For nogen kan en mandlig parterapeut være et relevant valg, når man skal vælge den rette parterapeut.

Jeg har særlig erfaring med at arbejde med mænd. Både gennem terapisamtaler og gennem naturbaserede mandegrupper. 

Mænd har generelt lidt andre måder at håndtere deres problematikker på. Mænd tænker lidt oftere, at problemerne kan “løbes eller arbejdes” væk.

Jeg er meget bevidst om, at prøve at bryde med nogle af de negative forestilinger, der kan være omkring det at gå i terapi især hos mænd. Bl.a. kan tanken om terapi oftere virke intimerende og ubehageligt på mænd. 

Mænd kan have mere behov for at trække sig i parforholdet, fordi de føler, at de kommer til kort i konflikter og diskussioner. Oftest er det mest et udtryk for beskyttelse, og ikke nødvendigvis fordi de ikke gerne vil den anden.

Det kan nemt misforstås.

Eskil Holten tilbyder parterapi og psykoterapi

Tidsbestilling

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at booke en tid til parterapi

Eskil Holten:
Telefon: 24 60 70 41
E-mail: kontakt@eskilholten.dk

Professionel parterapeut i kbh

Jeg er uddannet emotionsfokuseret parterapeut og medlem af Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi.

Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi

Temaer i parsamtalerne

 • I oplever at, I er kørt fast i bebrejdelser og anklager mod hinanden.
 • Følelsen af at I lever to forskellige liv og er vokset fra hinanden. Hvor I ikke længere taler sammen om, hvordan I har det inderst inde.
 • Følelsen af ensomhed i jeres parforhold.
 • Uklarhed eller usagte emner omkring behov og ønsker, som giver utryghed i forholdet.
 • For meget praktik. Hvor jeres samtaler mest handler om at få hverdagen til at køre. For eksempel omkring børnene eller hjemmet.
 • Tvivl om parforholdet er det rigtige for den ene af jer, og der er overvejelser omkring skilsmisse.
 • Tidspres. For travl hverdag med arbejde og andre gøremål som ikke giver plads til nærvær og tid til hinanden.
 • Svært at tale sammen, fordi der er dårlig kommunikation i hverdagen, hvor samtalerne ofte er negative og ender i uvenskab og skænderier mellem jer.
 • Manglende tillid i forholdet, f.eks. på grund af utroskab eller jalousi.

Andre temaer

 • Sammenbragte familier, der får konflikter omkring for eksempel dine, mine og vores børn.
 • Manglende sexlyst og behov for intimitet.
 • Forskellige værdier og drømme om fremtiden.
 • Gnisten i forholdet er væk.
 • Mænd, der trækker sig i parforholdet, fordi de har behov for at beskytte sig selv på grund af følelsen af utilstrækkelighed. Eksempelvis på grund af opslidende diskussioner.
 • I taler ikke længere sammen om, hvad I tænker og føler for at undgå eventuelle konflikter med hinanden eller såre den anden.

Værktøjer i terapien

I et parforløb hos mig vil I få:

 • Konkrete værktøjer til, hvordan I løser og styrker kommunikationen med hinanden, så I ikke ender i de samme situationer med negativitet og uvenskab.
 • Metoder til at få genskabt empatien og den følelsesmæssige kontakt mellem jer.
 • Redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen

Hvornår har man brug for parterapi?

I videoen har jeg sat ord på, hvornår vi kan have brug for parterapi.

Alene det at bringe opmærksomhed og omsorg ind i parforholdet, kan nogen gange være nok til at bryde nogle af de negative mønstre, vi sidder fast i.

Undersøgelser viser, at selvom det er omkring 50 % af alle ægtepar, som bliver skilt, så fortryder 40 % samtidig deres skilsmisse. Det er altså ofte al indsats værd, at arbejde for at parforholdet ikke går i stykker.

Der kan være mange grunde til at starte hos en parterapeut. Måske oplever I begge afvisninger, bebrejdelser og manglende nærvær, som giver frustration og konflikter, hvor vi efterlade hinanden ensomme og efterladte i jeres parforhold og hvor den vigtige intimitet i forholdet er forsvundet.

Det kan også være et behov for at sætte tydeligere ord på nogle usagte behov i parforholdet, så I kan mærke, hvor I har hinanden i relationen.

Andre gange kan det være livets barske grundvilkår, der kan være vanskelige at komme overens med.

Serviceeftersyn eller akut terapi?

Der kan være mange forskellige grunde til at starte hos en parterapeut. Måske er I ramt af hinandens mange afvisninger, bebrejdelser og manglende nærvær.

En destruktiv og uholdbar situation med frustrationer, modløshed og konflikter, hvor vi føler os forladt, og hvor den vigtige nærhed og intimitet i forholdet ikke længere kan mærkes.

Det kan være et undertrykt behov for at sætte tydeligere ord og formuleringer på nogle usagte behov i parforholdet, så I bedre kan mærke, hvor I har hinanden.

Andre gange kan det være pludselig opståede kriser som f.eks. i forbindelse med utroskab eller andre alvorlige tillidssvigt, som kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Virker parterapi?

Det korte svar er klart ja. Der er lavet værdifuld emperi på den terapiform, som jeg arbejder med. Så lad os bare slå det fast, at parterapi hjælper:

 • 70-75 % af de par som går i emotionsfokuseret parterapi, oplever at de får løst deres kriser og går fra konflik og frustrationer til et trygt og stærkt parforhold.
 • Op imod 90 % af de par, der går i emotionsfokuseret parterapi oplever markante og væsentlige forbedringer i parforholdet
 • Terapiformen har også dokumenteret effekt i arbejdet med utroskab.

Hvis I ønsker at læse mere om terapiformen, så læs videre her

20 % oplever problemer i sit parforhold

Overraskende få danskere vælger at gå i parterapi. Årsagerne er ofte, at det er dyrt, grænseoverskridende eller kan være besværligt.

Ingen tvivl om, at det kræver en indsats at gå i parterapi. Men spørgsmålet er om alternativet er bedre? At lade stå til og ikke reagere på usunde mønstre. En skilsmisse er heller ikke en billig omgang at komme igennem

Men det skyldes langt fra, at danskernes kærlighedsliv er problemfrit, for hver 5. oplever at de har markante og væsentlige problemer i deres kærlighedsforhold.

Kun 7 % opsøger et terapiforløb

Næsten halvdelen af danske ægteskaber ender i skilsmisse. Alligevel er det kun lige omkring 7 % som opsøger hjælp.

Danskerne er over årene blevet gradvist bedre til at søge hjælp og støtte, når det kommer til vores individuelle liv.

Men i vores parforhold ser det helt anderledes ud. For når det kommer til kriser og problemer i vores nære kærlighedsrelationer, er vi desværre stadig meget tøvende og tilbageholdende, viser en aktuel undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Heldigvis er der en stor adfærdsændring i gang hos danskerne på området:

Hvor måske 80 procent af henvendelserne tidligere handlede om at redde stumperne i et ægteskab, når man gik i parterapi, handler de i dag heldigvis i langt højere grad om om at forebygge kriserne.

Vores behov i parrelationen

Når jeg arbejder med par, er det med fokus på at ændre de negative mønstre, som står i vejen for, at de kan genskabe den gode, tætte følelsesmæssige relation.

Det er i vores kærlighedsrelation, at vores mest grundlæggende følelsmæssige behov bliver opfyldt.

Det er behovet for at blive anerkendt og respekteret af sin partner og oplevelsen af, at jeg kan være “hele” mig i relationen.

Omsorg og tryghed

Og behovet for tryghed og omsorg. At vi kan mærke, at vores partner er der for os, når vi føler os utryg og sårbar.

Når vi oplever ikke at kunne få opfyldt vores følelsmæssige behov, opstår der ofte ubalance, distance og konflikter i parforholdet. Vi oplever at sidde fast i negative roller og situationer.

Jeg arbejder sammen med parret på at identificere det mønster, som er med til at skabe den “onde” cirkel, hvor den ene partner f.eks. bliver bebrejdende og den anden trækker sig mere og mere i relationen.

Eskil Holten tilbyder parterapi i københavn

Hvornår skal vi opsøge hjælp?

Det kan være forskelligt, hvornår parterapi kan være en god ide.

Vi bærer alle forskellige livs- og overlevelsesstrategier med os ind i livets forhold. Ikke mindst i vores parforhold som er vores vigtigste og mest sårbare relation.

Nogle par søger terapi som en form for parforholds-eftersyn, mens andre søger parterapi, når alle andre muligheder er brugt op.

Ofte skal der terapisamtaler til for at sætte positive forandringer i gang hos jer.

Jeg har også par som henvender sig, fordi de oplever at de i visse situationer er kørt fast og ikke kan nå hinanden.

Bryd den dårlige kommunikation

Dårlig kommunikation i parforholdet er en af de hyppigste udfordringer. Og  ofte er den en grundlæggende og medvirkende årsag til mange af de andre problemer, der opstår.

Det skyldes, at hvis man ikke er i stand til at tale på en god måde til hinanden, så opstår der nemt misforståelser og konflikter.

På samme måde kommer der afstand i relationen, hvis man ikke er i stand til at lytte ordentligt til, hvad den ene part udtrykker.

Derfor er den gode kommunikation så vigtig og omdrejningspunktet i terapiforløb. Særligt i de situationer, hvor den dårlige kommunikation virker som en uoverskueligt udfordring.

Jeg er uddannet ved EFT-Instituttet og tilbyder parterapi i København og Nordsjælland.

Par terapi i København

Pt. har jeg praksis to steder i København, men til sommer samler jeg det på én adresse på Christianshavn i Andreas Bjørns Gade.

Valg af parterapeuter i København

Når man er igang med at lede efter den rette terapeut, kan en mandlig terapeut for nogen være et relevant valg. Andre leder efter parterapi i København med den rette anbefaling eller den rigtige uddannelse. Det er altsammen vigtige parametre.

Kemi er ofte en overset ting. Det nytter ikke noget med flotte uddannelsesbeviser på væggen, hvis I ikke føler tryg og godt tilpas hos den I har valgt.

Akut parterapi København

Kontakt mig på mobil (sms) eller email, hvis I har brug for en akuttid i København. Ofte kan jeg rykke rundt i min kalender.

Parterapi Nordsjælland

Foruden parterapi i København, tilbyder jeg også hver fredag terapisamtaler i Nordsjælland ved Melby ikke langt fra Liseleje.