Psykoterapi i København

Jeg tilbyder psykoterapi i København og Nordsjælland for både enkeltpersoner og par. 

Når du går i individuel psykoterapi, så undersøger vi sammen, hvad karakteren af dine problemstillinger er.

Jeg er grundig og tålmodig i mit arbejde og interesseret i lige netop din livsituation.

Obs: Træningsklienter søges. Psykoterapi til reducerede pris, da jeg er under uddannelse.

Læs mere

Psykoterapi i København og Nordsjælland

Jeg tilbyder et skarpt blik på dine udfordringer og et kærligt skub videre i dit personlige liv, dit parforhold eller dit familie- eller arbejdsliv.

I den terapeutiske samtale får du et rum, hvor du vil blive mødt med empati og anerkendelse, så du kan få større indsigt i dig selv og et trygt rum til at undersøge dine udfordringer.

Vi indkredser de dynamikker, der ligger bag de mønstre, der står i vejen for dig og samtidig finder vi frem til potentialer og indre kvaliteter.

Jeg hjælper dig til afklaring og selvindsigt, så det bliver muligt for dig at se hvilke mønstre, som står i vejen for dig og som fastholder dig i uønskede situationer og fastlåste roller.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal starte i terapi hos mig eller har  du spørgsmål til mig eller processen – er du meget velkomne til at ringe på 24 60 7041 eller til at skrive på kontakt@eskilholten.dk

Jeg har praksis centralt på Vesterbro og i landlige omgivelser tæt på Liseleje.

Eskil Holten

Temaer

Der kan være mange grunde til at starte i individuel psykoterapi. Måske oplever man at have det svært i sine relationer.

Det kan være udfordringer med sit selvværd, sin identitet, at man oplever at hænge fast i de samme gamle følelser og tankemønstre eller måden, man knytter sig til andre på.

Andre gange kan det være livets barske grundvilkår, der kan være vanskelige at komme overens med.

 • tanker om at afslutte skilsmisse eller kærlighedsforhold
 • vanskeligheder på arbejdspladsen
 • glædesløshed
 • undren over sine egne reaktioner, fx vrede
 • du har været offer for vold eller trusler om vold
 • utilfredshed med tilværelsen og mangel på livsenergi
 • pludseligt opståede ydre begivenheder, som giver dig smerte og uro
 • der er dukket smertefulde oplevelser op fra fortiden
 • sorg
 • behov for en fortrolig samtalepartner om svære emner
 • vanskeligheder ved at træffe valg og beslutninger, som kan få betydning videre frem i livet
 • kedsomhed
 • skyhed og generthed
 • præstationsangst som støder sammen med dine ambitioner

Metode

I mit arbejde med individuel psykoterapi tager jeg udgangspunkt i den oplevelsesorienterede og klientcentrerede psykoterapi, den emotionsfokuserede terapi (EFT) og den neuroaffektive psykoterapi med stor vægt på den empatiske kommunikation og nærvær.

Alt sammen med udgangspunkt i et eksistentielt og humanistisk menneskesyn.

Om EFT:

EFT (Emotion Focused Theraphy) har blik for vores emotioner og deres funktioner og ser dem som et indre kompas der gør, at vi kan handle og interagere med omverden i overensstemmelse med, hvordan vi oplever den.

Vores følelser fortæller os, hvordan vi skal forholde os til verden. Om noget er svært, farligt eller godt.

Men nogen gange kan der komme kludder i det navigationssystem, og vi mærker en uoverensstemmelse mellem den måde, vi reagerer og interagerer med verden på og så vores egen opfattelse os selv på og de følelser, der presser sig på.

Den emotionsfokuserede terapi har rødder i den fænomenologiske tilgang og læner sig op af nyere evidensbaseret hjerneforskning, fra bl.a. den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Om neuroaffektiv psykoterapi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en forståelsesramme, der beskriver hvordan vi udvikler vores personlighed, følelser og sociale ageren i vores interaktioner med andre mennesker.

I den neuroaffektive psykoterapi arbejder jeg kropsligt, da kroppen rummer mange svar og ofte udtrykker stærkere klarhed over vores følelser og vores behov.

Derfor er det så vigtigt at have kroppen med, når vi skal træffe valg i vores liv.

Uddannelse

Psykoterapeut (stud.) Psykoterapeutisk Institut.

Kontakt mig, hvis du leder efter psykoterapi i København og Nordsjælland

Akut parterapi

Har I brug for parterapi? Som parterapeut har jeg ingen forudfattede meninger om jer og tager heller ikke parti. Mit fokus er på jeres relation og at hjælpe jer til at kommunikere bedre med hinanden.

I parterapien er det helt centralt, at I begge bevarer jeres integritet, samtidig med at respekten for den anden kan være i fokus og at relationen kan være omdrejningspunktet for processen.

Min opgave er altid at holde mig objektiv og skabe et trygt og empatisk rum for jer begge, og jeg hjælper jer med at udtrykke jeres følelser, behov og udfordringer som måske har været usagte i et stykke tid. Altid på en respektfuld måde, så I får større mod og nysgerrighed til jeres relation og overfor hinanden. Læs mere

Terapi i skoven

Vi ved, at bladene springer ud. At årstiderne skifter, og skyerne kommer og går. Skoven og beplantningerne behøver vi ikke spekulere på eller bekymre os om.

Den erkendelse kan stå i stærk kontrast til vores hektiske hverdagsliv, hvor der ofte er meget, vi bliver nødt til at forholde os til.

Naturen giver ro og balance og påkalder spontan opmærksomhed. Kommer vi fra en hverdag med en lang række stresselementer, er det i sig selv godt at komme ud i naturen og få ro.

Terapi i skoven er for klienter, som har det bedre med at sidde udenfor i naturen i stedet for et lokale. Det er halvanden times samtaleterapi, hvor vi inddrager naturen i terapien. Læs mere

Den mandlige psykoterapeut

For nogen kan en mandelig psykoterapeut være et relevant valg. Jeg er bevidst om at prøve at bryde med nogle af de negative forestillinger, der kan være omkring det at gå i terapi. Ikke mindst for mænd.

Jeg har over en årrække arbejdet med mænd i det terapeutiske rum. Jeg har faciliteret naturbaserede mandegrupper i både København og Aarhus og har oparbejdet erfaringer gennem mit terapiarbejde med mænd.

Mænd håndterer nogen gange deres problematikker på andre måder end kvinder og tænker nok lidt for ofte, at problemerne skal løbes, arbejdes, etc. væk. Læs mere.

Vandreture

Jeg er et nysgerrigt menneske og arrangerer løbende vandreture, hvor vi sammen undersøger tilværelsens forskellige grundvilkår. Ofte med udgangspunkt i litteraturen og poesien.

Temaerne for vandreturene kan skifte alt efter årstid og min egen nysgerrighed.

For tiden er jeg ret optaget af mørkevandringer igennem skoven, da det byder på nye stemninger.

Jeg tager også imod forespørgsler.

Næste vandretur er vandreturen: Lost in the Woods:

“Vi er trådt ind i skovens labyrint og blevet fortabte børn, der går i ring og leder efter spor, der kan bringe os ud af vildnisset.

Men bestræbelserne fører os kun længere væk fra de gangsystemer, vi kender.”

Læs mere om næste vandretur

Uddannelse

 • 2021 – : Parterapeut (stud.), EFT-Instituttet
 • 2018 – : Psykoterapeut (stud.), Psykoterapeutisk Institut
 • 2020 – 2020: Uddannet stresscoach, Forebygstress.dk
 • 2019 – 2019: Uddannet i naturassisteret terapi, Vinatur
 • 1999 – 2002: Cand. Mag., Moderne Kultur og Kulturformidling
 • 1995 – 1998: Bachelor. Litteraturhistorie og Æstetik og Kultur

Ansættelser

 • 2019 – : Stifter af Eskil Holten, Terapi og vandreture
 • 2019 – 2020: DareGender, mandegruppekoordinator
 • 2018 – 2020: Studenterrådgivningen, mentor
 • 2015 – 2017: Industriens Uddannelser, uddannelseskonsulent
 • 2014 – 2015: Madkulturen, specialkonsulent
 • 2013 – 2014: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, fuldmægtig
 • 2011 – 2013: Golden Days, projektleder
 • 2007 – 2011: WWF Verdensnaturfonden, kampagneleder
 • 2008 – 2008: Københavns Universitet, mentor
 • 2006 – 2007: Dansk Røde Kors, projektleder
 • 2005 – 2006: Børns Vilkår, projektmedarbejder
 • 2004 – 2005: Projekt Rabarberlandet, festival koordinator
 • 2002 – 2004: TV 2 Zulu, eventkoordinator
 • 2001-2002: Københavns Internationale Teater, projektassistent

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel samtaleterapi er til klienter, som har brug for at undersøge, om det er tid til et sporskifte i deres liv.

Som psykoterapeut er det eksistentielle livsvilkår ofte omdrejningspunktet i mine samtaler, når jeg tilbyder samtaleterapi til klienter, som har brug for at træffe vigtige beslutninger i livet eller finde frem til valg, de skal træffe, som de ikke umiddelbart kan se.

Personligt lederskab

At finde sit personlige lederskab, står for mig som noget vigtigt, når man skal tage vigtige beslutninger i livet.

Hvad er det, der er det særligt vigtige for mig i mit liv? Og hvad står i vejen for at være tro mod mine livsværdier?

Ofte er det meget store eksistentielle spørgsmål, som trænger sig på, når vi har brug for at tage vigtige beslutninger.

Derfor er det helt centralt at kunne mærke sit eget lederskab og livskompas, når man står overfor et sporskifte.

Krise eller mulighed?

Når vi mærker trangen til et sporskifte i vores liv, forbinder vi det ofte både med noget positivt og noget negativt. Og det giver god mening, for et sporskifte er begge dele.

Det er både en afsked med noget, som har været en vigtig del af livet og et velkomment møde med en længsel.