Psykoterapi København

Psykoterapi i København er til dig, som ønsker hjælp til at håndtere vanskelige tanker eller har lyst til at sætte skub i din personlige udvikling.

Det er ikke altid, at det umiddelbare problem er vores reelle bagvedliggende udfordring. Ofte ligger der nogle mere grundlæggende årsager og mønstre til grund for den situation, vi står i.

Gennem nænsomme og målrettede samtaler arbejder vi os ind på det centrale i de udfordringer, du står i, og finder fornyede ressourcer til at skabe forandring, der er god for dig.

Terapisamtaler i øjenhøjde

Jeg bruger mig selv meget i terapirummet. Jeg synes, det er vigtigt at være i øjenhøjde med mine klienter, så der bliver skabt en fortrolighed og en god og kontaktfuld relation. 

Som psykoterapeut har jeg desuden god erfaring med, at det kan være formålstjenligt for klienten at blive introduceret til metoder og værktøjer, der kan bruges til at bearbejde og forstå de følelser klienten sidder med.

I samtaleterapien er der fokus på dig og din oplevelse. 

Jeg giver dig et skarpt blik på dine udfordringer og et kærligt skub videre i dit personlige liv, dit parforhold eller dit familie- eller arbejdsliv.

Eskil Holten tilbyder parterapi og psykoterapi

Tidsbestilling

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at booke en tid til psykoterapi

Psykoterapeut Kbh

Eskil Holten:
Telefon: 24 60 70 41
E-mail: kontakt@eskilholten.dk

I samtaleterapien hjælpes du til at:

 • Finde mål, retning og mening
 • Leve ud fra dine sande værdier
 • Få afklaring og træffe valg
 • Give udtryk for dine behov og sætte grænser
 • Slippe din uro og angst
 • Bryde negative mønstre
 • Styrke troen på dig selv
 • Håndtere stress
 • Forbedre dine nære relationer
 • Sætte gang i din personlige udvikling
 • Takle vanskelige situationer på arbejdet eller i dine nære relationer
 • Finde din livsglæde
 • Forstå dine reaktionsmønstre
 • Komme overens med tilværelsens grundvilkår

Andre temaer

 • Kedsomhed i livet. Måske fordi man har mistet kontakten til det, som gav betydning og mening
 • Skyhed og generthed
 • Præstationsangst som støder sammen med dine ambitioner
 • Tanker om at afslutte skilsmisse eller kærlighedsforhold
 • Afhængighed
 • Offer for vold eller trusler om vold
 • Pludseligt opståede ydre begivenheder, som giver dig smerte og uro
 • Sorg
 • Et behov for en fortrolig samtalepartner om svære emner

Hvad er terapisamtaler?

Psykoterapi er en terapiform, hvor klienten modtager hjælp til at komme ud af sine følelsesmæssige udfordringer og kriser gennem samtale. Der findes forskellige retninger inden for psykoterapi, men de tager alle udgangspunkt i samtaleterapien.

Hvorfor gå i terapi?

Der kan være mange forskellige årsager til at kontakte en psykoterapeut. Men fælles for alle er, at der er et ønske om forandring.

Når du går i individuel samtaleterapi, så undersøger vi sammen, hvad karakteren af dine problemstillinger er. Jeg er grundig og tålmodig i mit arbejde og interesseret i lige netop din livsituation.

Nogle af mine klienter kommer med en konkret problemstilling. Andre søger hjælp til større eller mindre eksistentielle dilemmaer.

Måske oplever man at have det svært i sine relationer.

Det kan være udfordringer med sit selvværd, sin identitet, at man oplever at hænge fast i de samme gamle følelser og tankemønstre eller måden, man knytter sig til andre på.

Et andet tema, kan være oplevelsen af ikke at kunne få enderne til at mødes, hvor man ikke synes at være i stand til at forene de forskellige sider af tilværelsen, som betyder noget for én. 

Det kan være i forhold til sit arbejde, den måde man har indrettet sig i livet eller over for sin partner eller følelsen af ikke at være på den rigtige hylde. En ubalance, man kan mærke, man må reagere på.

Hvad er en psykoterapeut?

Psykoterapeuter er behandlere som arbejder med psykologiske problemstillinger og benytter samtaleterapi og psykoterapi som behandlingsform. Der findes mange former for psykoterapi.

En psykoterapeut hjælper mennesker, når vi oplever livets barske grundvilkår eller livet gør ondt eller er vanskeligt at komme komme overens med.

Mandlig psykoterapeut

Jeg faciliterer jævnligt mandegrupper, bl.a. for foreningen DareGender Jeg ved af erfaring, at det kræver ærlighed og mod at vise sin sårbarhed frem, når man er mand. I mit arbejde ser jeg et skifte hos mænd, som ikke mere ser deres sårbarhed udelukkende som et svaghedstegn, men også som mulighed for at udvikle sig.

Mænd er heldigvis blevet bedre til at tale om de svære ting. Læs mere om mit arbejde med mandegrupper

Hvordan foregår en terapisamtale?

I en terapisamtale hos mig, vil jeg hjælpe dig til afklaring og selvindsigt. Jeg giver dig værktøjer til at hvilke mønstre, som fastholder dig i uønskede situationer og fastlåste roller.

Vi indkredser de dynamikker, der ligger bag de mønstre, der står i vejen for dig. Og samtidig finder vi frem til dine potentialer og indre kvaliteter.

Når livet er svært eller føles trist og meningsløst, er tillid og tryghed i den terapeutiske relationen en afgørende faktor.

Jeg tager altid udgangspunkt i dine ressourcer, og hvad der føles rigtigt for dig. Så bliver du bedre i stand til at hjælpe dig selv videre i en meningsfuld retning.

Vores måde at være i verden på, måden hvorpå vi danner relationer, har ofte rod i tidligere oplevelser.

Når vi undersøger, hvorfor vi reagerer og handler, som vi gør, giver vi os selv mulighed for at ændre på vaner og reaktionsmønstre. Det gør os bedre i stand til at skabe forandring i livet.

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og psykolog?

Det kan umiddelbart godt være vanskeligt at forstå, hvad forskellen er på de forskellige professioner og titler – og i særdeleshed, hvad denne forskel betyder i forhold til den hjælp, der tilbydes.

Psykolog er en autorisation og en beskyttet titel, man opnår, efter man har læst universitetet

Når man uddanner sig til psykoterapeut, er man specialiseret til at være behandler med stor praksiserfaring og mange timers egen terapi. Bemærk at der i Danmark ikke regler for, hvem der betegne sig som psykoterapeut. Det kan derfor anbefales at vælge sin psykoterapi i København med omhu.

Valg af psykoterapeuter i København

Når man er igang med at lede efter den rette psykoterapeut, kan en mandlig terapeut for nogen være det bedste valg. Andre leder efter psykoterapi i København med den rette anbefaling eller den rigtige uddannelse. Det er altsammen vigtige parametre.

Kemi er selvfølgelig meget vigtigt og tit overset. Man skal først og fremmest føle sig godt tilpas hos den terapeut du har valgt. Så kommer de flotte uddannelsesbeviser først bagefter.

Billede af Eskil Holtens praksis