Psykoterapi København

Psykoterapi København K

Jeg tilbyder psykoterapi i København, som støtter dig og sætter skub i din personlige udvikling. Samtalerne er målrettede og sker i øjenhøjde. Jeg gør meget ud af, at mine klienter skal føle sig velkommen hos mig.

Gratis forsamtale

Jeg er glad for at kunne tilbyde alle interesserede en gratis online forsamtale. Samtalen giver mulighed for at hilse på mig og høre hvordan jeg arbejder. Og finde ud af, om jeg er den rigtige terapeut for dig. 

Bestil forsamtale

En tillidsfuld samtalepartner

Jeg bruger mig selv meget i terapirummet i individuel terapi. Jeg synes, det er vigtigt at være i øjenhøjde med mine klienter, så der bliver skabt en fortrolighed og en god og kontaktfuld relation. Det er meget meningsfuldt arbejde for mig at kunne hjælpe mennesker og sætte skub i en personlig udvikling.

Få brugbare værktøjer i et terapiforløb

Som psykoterapeut har jeg desuden god erfaring med, at det kan være formålstjenligt for klienten at blive introduceret til metoder og værktøjer, der kan bruges til at bearbejde og forstå de følelser klienten sidder med.

I samtaleterapien er der fokus på dig og det du oplever.

Jeg giver dig et skarpt blik på dine udfordringer og et kærligt skub videre i dit personlige liv, dine eksistentielle kriser, dit parforhold eller dit familie- eller arbejdsliv her i København.

Uddannet psykoterapeut

Jeg medlem af Dansk Psykoterapeutforening og examineret psykoterapeut fra Psykoterapeut Institut i København K

Læs mere om mig

Psykoterapeut MPF uddannelse københavn

Målrettede samtaler i øjenhøjde

Psykoterapi er til dig, som ønsker hjælp til at håndtere vanskelige tanker eller har lyst til at sætte skub i din personlige udvikling.

Det er ikke altid, at det umiddelbare problem er vores reelle bagvedliggende udfordring. Ofte ligger der nogle mere grundlæggende årsager og mønstre til grund for den situation, vi står i.

Gennem nænsomme og målrettede samtaler arbejder vi os ind på det centrale i de udfordringer, du står i og stiller skarpt på dine uhensigtsmæssige mønstre og finder fornyede ressourcer til at skabe forandring, der er god for dig.

Jeg har praksis i København K.

Del dine svære tanker

Måske oplever man at have det svært i sine relationer. Det kan være udfordringer med sit selvværd, sin identitet, at man oplever at hænge fast i de samme gamle følelser og tankemønstre eller måden, man knytter sig til andre på.

Et andet tema, kan være oplevelsen af ikke at kunne få enderne til at mødes, hvor man ikke synes at være i stand til at forene de forskellige sider af tilværelsen, som betyder noget for én. 

Det kan være i forhold til sit arbejde, den måde man har indrettet sig i livet eller over for sin partner eller følelsen af ikke at være på den rigtige hylde. En ubalance, pga en travl hverdag i København, som man kan mærke, man må reagere på.

Følelsesmæssig uro

Når man er ramt af følelsesmæssig uro og smerte, kan den vise sig på mange måder. Og nogen gange kan det betyde, at det kan være svært helt at forstå, hvad det handler om. Med terapisamtaler undersøger vi sammen, hvad den følelsesmæssige uro fortæller dig, og hvordan du kan kan komme videre.

Ofte har vi lært at følelser, det er sådan nogen, som skal lægges væk. Det kan på et senere tidspunkt medvirke til at vi har svært ved at stå ved de følelser, vi mærker.

Mandlig psykoterapeut i Kbh K

Klientudtalelse

“Mine samtaler med Eskil Holten har været mit eget fristed, hvor jeg følt mig utrolig tryg og meget velkommen.” – klient, København 

“Jeg har tidligere gået til flere psykologer, men har ikke prøvet en så nærværende og kompetent kontakt.

Jeg er blevet meget mindre kritisk overfor mig selv. Måske fordi jeg ikke føler mig så forkert mere.” – klient, København

– læs flere klientudtalelser

I samtaleterapien hjælpes du til at:

 • Finde mål, retning og mening
 • Leve ud fra dine sande værdier
 • Få afklaring og træffe valg
 • Give udtryk for dine behov og sætte grænser
 • Slippe din uro og angst
 • Bryde negative mønstre og lavt selvværd
 • Styrke troen på dig selv
 • Håndtere stress
 • Forbedre dine nære relationer
 • Sætte gang i din personlige udvikling
 • Takle vanskelige situationer på arbejdet eller i dine nære relationer
 • Finde din livsglæde
 • Forstå dine reaktionsmønstre
 • Komme overens med tilværelsens grundvilkår

Andre temaer

 • Kedsomhed i livet. Måske fordi man har mistet kontakten til det, som gav betydning og mening
 • Skyhed og generthed
 • Præstationsangst som støder sammen med dine ambitioner
 • Tanker om at afslutte skilsmisse eller kærlighedsforhold
 • Afhængighed
 • Offer for vold eller trusler om vold
 • Pludseligt opståede ydre begivenheder, som giver dig smerte og uro
 • Sorg
 • Lavt selværd
 • Negative tanker
 • Et behov for en fortrolig samtalepartner om svære emner

Mandlig psykoterapeut på Christianshavn

Jeg har praksis i København på en rolig gade på Christianshavn.

Jeg faciliterer jævnligt mandegrupper, bl.a. for foreningen DareGender både i København og Aarhus.

Jeg ved af erfaring, at det kræver ærlighed og mod at vise sin sårbarhed frem, når man er mand. I mit arbejde ser jeg heldigvis et skifte hos mange mænd, som ikke længere ser deres sårbarhed som et svaghedstegn, men også som mulighed for at udvikle sig.

Mænd er blevet bedre til at tale om svære ting. Læs mere om mit arbejde med mandegrupper

Mandlig psykoterapeut københavn

Hvorfor gå i psykoterapi?

Der kan være mange forskellige årsager til at kontakte en eksamineret psykoterapeut i København. Men fælles for alle er, at der er et ønske om forandring.

Når du går i individuel samtaleterapi, så undersøger vi sammen, hvad karakteren af dine problemstillinger er. Jeg er grundig og tålmodig i mit arbejde og interesseret i lige netop din livsituation.

Nogle af mine klienter kommer med en konkret problemstilling. Andre søger hjælp til større eller mindre eksistentielle dilemmaer.

Læs om livskrise

Hvad er terapisamtaler?

Psykoterapi handler meget om den rette kontakt. Der er en terapiform, hvor klienten modtager hjælp til at komme ud af sine følelsesmæssige udfordringer og kriser gennem samtale. Der findes forskellige retninger inden for psykoterapi, men de tager alle udgangspunkt i samtaleterapien. Her kan psykoterapi hjælpe.

Hvad er en psykoterapeut?

Psykoterapeuter er behandlere som arbejder med psykologiske problemstillinger og benytter samtaleterapi som behandlingsform. Der findes mange former for psykoterapi. En psykoterapeut hjælper mennesker, når vi oplever livets barske grundvilkår, har brug for sexologisk rådgivning eller livet gør ondt eller er vanskeligt at komme komme overens med.

Hvordan foregår en terapisamtale?

I en terapisamtale hos mig, vil jeg hjælpe dig til afklaring og selvindsigt. Jeg giver dig værktøjer til at hvilke mønstre, som fastholder dig i uønskede situationer og fastlåste roller. Vi indkredser de dynamikker, der ligger bag de mønstre, der står i vejen for dig. Og samtidig finder vi frem til dine potentialer og indre kvaliteter.

Når livet er svært eller føles trist og meningsløst, er tillid og tryghed i den terapeutiske relationen en afgørende faktor.

Jeg tager altid udgangspunkt i dine ressourcer, og hvad der føles rigtigt for dig. Så bliver du bedre i stand til at hjælpe dig selv videre i en meningsfuld retning.

Vores måde at være i verden på, måden hvorpå vi danner relationer, har ofte rod i tidligere oplevelser.

Når vi undersøger, hvorfor vi reagerer og handler, som vi gør, giver vi os selv mulighed for at ændre på vaner og reaktionsmønstre. Det gør os bedre i stand til at skabe forandring i livet.

Hvad er forskellen på psykoterapi og kognitiv terapi?

De to betegnelser står ikke nødvendigvis i overfor hinanden. Man kan sige at psykoterapi er en samlebetegnelser over flere forskellige måder og tilgange at bedrive samtaleterapi på. Hvorimod kognitiv terapi er en bestemt terapiretning.

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og psykolog?

Det kan umiddelbart godt være vanskeligt at forstå, hvad forskellen er på de forskellige professioner og titler – og i særdeleshed, hvad denne forskel betyder i forhold til den hjælp, der tilbydes.

Psykolog er en autorisation og en beskyttet titel, man opnår, efter man har læst på universitetet i f.eks. København

Når man er eksamineret psykoterapeut, er man specialiseret til at være behandler med stor praksiserfaring og mange timers egen terapi. Bemærk at titlen psykoterapeut ikke er en beskyttet titel i Danmark.

Det kan derfor anbefales at vælge sin psykoterapeut i København med omhu. Gå eksempelvis efter en psykoterapeut, som er medlem af Dansk Psykoterpeutforening. Det garanterer uddannelse, erfaring og kvalitet.

Psykoterapi i København K

Valg af psykoterapeuter i København

Når man er igang med at lede efter den rette psykoterapeut MPF, kan en mandlig terapeut for nogen være det bedste valg. Andre leder efter psykoterapi i København med den rette anbefaling eller den rigtige uddannelse. Det er altsammen vigtige parametre.

Kemi er selvfølgelig meget vigtigt og tit overset. Man skal først og fremmest føle sig godt tilpas hos den terapeut du har valgt. Så kommer de flotte uddannelsesbeviser først bagefter.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er terapisamtaler, hvor en behandler eller terapeut arbejder sammen med klienten på at afhjælpe psykiske problemer og tilstande.

En psykoterapeut forsøger at støtte klienten ved hjælp af gentagne samtaler. Terapeuten arbejder sammen med klienten om at finde årsagen og roden til klientens udfordringer. Og give klienten nye erkendelser omkring handle- og tankemønstre, som kan virke uhensigtsmæssige.

Hvor længe skal jeg gå i psykoterapi?

Det er meget forskelligt, hvor længe der kan være behov for at gå i psykoterapi. Min erfaring er, at mange af mine klienter ofte går fra en nødvendighed til en lyst. At de måske starter fordi der er en krise, der presser sig på, hvor de kan bruge støtte hjælp til at komme videre.

Den proces afstedkommer ofte en ønske om at arbejde videre, fordi mange nye perspektiver åbner sig.

Man kan sige, at en enkelt problemstilling måske kun kræver et par samtaler, mens et mere komplekst og omfattende problemfelt kan have brug for flere samtaler over længere tid. Og så kommer det også an på, hvor ofte, man vælger at gå i terapi.

Psykoterapi København