Eksistentiel samtaleterapi

Jeg tilbyder eksistentiel psykoterapi til klienter, som har brug for at undersøge, om det er tid til et sporskifte i deres liv.

Som psykoterapeut er det eksistentielle livsvilkår ofte omdrejningspunktet i mine samtaler. Eksistentiel psykoterapi er til klienter, som har brug for at træffe vigtige beslutninger i livet. Eller finde frem til valg, de skal træffe, som de ikke umiddelbart kan se.

Jeg arrangerer herudover vandreture med udgangspunkt i tilværelsens eksistentielle grundvilkår. Læs mere

De eksistentielle grundvilkår

Vi kender vist alle det med at opleve, at vi er kommet til et sted i livet, hvor det er blevet tid til at gå en ny vej.

Det kan være jobbet som virker forkert eller dit parforhold, som ikke længere har den gnist, som bandt jer sammen engang.

Det kan være livets barske grundvilkår, der kan gøre det nødvendigt at stoppe og trække en streg i sandet.

Der vil altid komme tidspunkter, hvor vi må tage store og ofte afgørende beslutninger.

Eksistentiel psykoterapi

Find dit eget lederskab

At finde sit personlige lederskab, står for mig som noget af det allervigtigste, når man skal tage vigtige beslutninger i livet.

Hvad er det, der er det særligt vigtige for mig i mit liv? Og hvad står i vejen for at være tro mod mine livsværdier?

Ofte er det meget store eksistentielle spørgsmål, som trænger sig på, når vi har brug for at tage vigtige beslutninger.

Derfor er det helt centralt at kunne mærke sit eget lederskab og livskompas, når man står overfor et sporskifte. 

Krise eller mulighed?

Når vi mærker trangen til et sporskifte i vores liv, forbinder vi det ofte både med noget positivt og noget negativt. Og det giver god mening, for et sporskifte er begge dele.

Det er både en afsked med noget, som har været en vigtig del af livet og et velkomment møde med en længsel.

Jeg tror på, at det er meget vigtigt at anerkende “begge sider af samme mønt” og give plads til, at der både er glæde og smerte forbundet med et sporskifte.

Det er jeg optaget af, når jeg arbejder med eksistentiel psykoterapi.

Hvad er eksistentiel psykoterapi?

Eksistentiel samtaleterapi giver dig klarhed over den skillevej, du står ved, og min vigtigste opgave er at hjælper dig med at være tro mod den person, du er. At finde din frihed, dine valg og dit ansvar.

Men det handler også om at holde fokus på det vigtige i dit liv og hjælpe dig med at overkomme de hindringer, som står i vejen for dig.

Supervision og etiske retningslinjer

Jeg studerer på Psykoterapeutisk Institut og følger institutets etiske retningslinjer.

Fra bloggen: Ramlet ind i en livskrise

psykoterapeut københavn

Alle mennesker rammes af en eksistentiel livskrise på et tidspunkt i deres liv.

Man føler sig retningsløs og fortabt i tilværelsen, når man ikke har nogle reaktionsmåder at takle den livssituation, man måske pludseligt er sat i.